آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۷۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۷۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۷۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲