آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۰,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۶,۵۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۶۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۰,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۰ مهر ۱۴۰۲