آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۳ مهر ۱۴۰۲