آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۵ مهر ۱۴۰۲