آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۰۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳