آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org