آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۴۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۴۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳