آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۴۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۴۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۴۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳