آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۶۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۰,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۵۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳