آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۲۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۲۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳