آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۷۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۸,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳