آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۹,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳