آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۹,۴۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۰,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳