آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۷,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۶۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳