آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته۷۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳