آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۳,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۶۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۲۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳