آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳