آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۹۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۹۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳