آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۶۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱ خرداد ۱۴۰۳