آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۴۷,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۴,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۶۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۴۷,۸۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳