آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲ تیر ۱۴۰۳