آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۰,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۳,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۸۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳