آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۹۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۹۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳