آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵۸۷,۱۷۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۳ دی ۱۴۰۲