آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲ دی ۱۴۰۲