آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۳۰ آذر ۱۴۰۲