آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۹ آذر ۱۴۰۲