آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۸ آذر ۱۴۰۲