آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۴۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۴۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۳,۱۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۷ آذر ۱۴۰۲