آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۵ آذر ۱۴۰۲