آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۰۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۳ آذر ۱۴۰۲