آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۸۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۲ آذر ۱۴۰۲