آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳