آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳