آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳