آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۳۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۳۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳