آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۱۸۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۱۸۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۸,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۱۸۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۱۸۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju