آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org