آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۴,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org