آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۰,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۹ اسفند ۱۴۰۲