آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۸ اسفند ۱۴۰۲