آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۷ اسفند ۱۴۰۲