آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۶۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org