آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org