آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۸,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۵,۲۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org