آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۵,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۱ آبان ۱۴۰۲