آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۳,۱۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۵ آبان ۱۴۰۲