آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۶ آبان ۱۴۰۲