آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۰,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۰,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۷ آبان ۱۴۰۲