آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۸ آبان ۱۴۰۲